Warunki korzystania

Strona internetowa pelican-casino.click (zwana dalej 'Serwisem') jest serwisem internetowym, który umożliwia użytkownikom korzystanie z różnych funkcji i treści dostępnych na stronie. Korzystanie z Serwisu podlega niniejszemu Regulaminowi, który określa prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady korzystania z Serwisu.

Warunki ogólne

1. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, aby móc korzystać z Serwisu.

3. Serwis ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu do swoich usług bez powiadomienia użytkowników.

  • 3.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Serwisu.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, takie jak komentarze, opinie, wiadomości itp.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta w Serwisie i za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem swojego konta.

Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa autorskie do zawartości Serwisu, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, dźwięki itp., należą do Serwisu lub jego partnerów.

2. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, modyfikowania lub dystrybuowania jakiejkolwiek części Serwisu bez wyraźnej zgody Serwisu.

3. Użytkownik może udostępnić treści Serwisu na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych jedynie za zgodą Serwisu i pod warunkiem podania źródła i linku do strony Serwisu.

Reklamy i linki zewnętrzne

1. Serwis może zawierać reklamy i linki do stron zewnętrznych, które nie są kontrolowane przez Serwis.

  • 1.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty ani usługi dostępne na stronach zewnętrznych.

2. Korzystanie z tych stron zewnętrznych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.